Επικοινωνία

Παπανικολή 56-58, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 67 48 447
             d.alertas@ivoirepatisserie.gr

Ωράριο Καταστημάτων